[]

بیوگرافی
رها نعمتی معمار و نقاش
کارشناس ارشد معماری
شروع فعالیت 1382
مدرس دانشگاه
شرح فعالیت
طراحی معماری ( مسکونی،تجاری
ویلایی،اداری،اقامتی و..)
طراحی داخلی
طراحی لندسکیپ و فضای سبز
مشاوره و بازسازی
اجرا و نظارت بر پروژه